57 av de 136 sakene fikk full behandling av Pressens Faglige Utvalg (PFU). I 25 saker konkluderte PFU med brudd på god presseskikk og 13 fikk kritikk. Dermed fikk to av tre klagere medhold. Dette er en høyere andel enn i samme periode i 2016, da 58 prosent fikk medhold.Finnmark Dagblad kommer dårligst ut med tre brudd og en kritikk. Deretter kommer Finansavisen med to brudd på god presseskikk.Det er stor spredning blant mediene som det klages på til PFU. Det har blitt behandlet klager mot 85 ulike medier så langt i år. Ikke overraskende topper de store redaksjonene denne statistikken: NRK får flest klager, deretter kommer Verdens Gang, TV 2 og Dagbladet.Omtalen av mobbing i Lommedalen-saken førte til sju fellende uttalelser. Dermed er det omtale av barn (Vær Varsom Plakatens punkt 4.8) som topper statistikken med til fellelser. Punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, som pleier å toppe statistikken, er nå på andre plass med ni fellelser.(©NTB)