Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at industriproduksjonen i Norge falt 0,3 prosent fra april til mai 2017.Ifølge Bloomberg var det også ventet en nedgang på 0,3 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer bidro sammen med næringsmiddelindustrien mest til den samlede nedgangen, ifølge TDN Finans.