Norturas vurdering kommer i kjølvannet av at Kulturdepartementet besluttet å midlertidig holde tilbake 650.000 kroner i driftsstøtte til Islamsk Råd (IRN), skriver Vårt Land.– Vi er overhodet ikke tjent med et samarbeid med noen som ikke har tillit fra storsamfunnet, skriver kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen i Nortura i en epost. Hun sier selskapet «selvsagt følger nøye med på hva IRN gjør» og hvordan tilliten fra samfunnet er.Avtalen om halalsertifisering gir IRN inntekter på rundt 1,4 millioner kroner i året og er rådets største inntektskilde. Etter at rådet i mars fikk kritikk for å ha ansatt en kvinne som bruker nikab, vurderte også Nortura om samarbeidet skulle videreføres.Forsker Sindre Bangstad ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning tror det først og fremst er pragmatiske hensyn som ligger bak samarbeidet. Han sier det i dag ikke finnes noen reelle alternativer til å bruke IRN.– De brukte ganske mange år på å etablere denne ordningen. Det vil ta tid for en eventuell konkurrent å etablere kompetansen som trengs. Dette vet nok Nortura godt.(©NTB)