Fra januar til mai var det 71 prosent flere kinesiske hotellovernattinger i Norge, sammenlignet med samme periode i fjor, viser mai-tall fra  torsdag.Det ble i alt registrert 81.590 kinesiske hotellovernattinger i perioden, som er 33.829 flere enn i samme periode i fjor. Dermed står Kina for den klart største utenlandsveksten så langt i år.Jevn vekst– Vi har sett jevn og sterk vekst fra Kina hver måned i år, og det er selvfølgelig gledelig. Hvis veksten fortsetter, og hvis vi kan klare å spre den økte trafikken utover landet, så vil det være veldig positivt for både reiselivet og næringslivet generelt, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.De fleste fylkene opplever vekst i kinesiske hotellovernattinger. Størst er økningen i Oslo, men Nord-Norge, Vestlandet, Akershus og Buskerud har også en betydelig økning.Vil ha sko meldte nylig at Flå i Hallingdal opplever en sterk økning av kinesere på besøk som ønsker å kjøpe sko. Prisen på blant annet sko er lavere i Norge enn i Kina.– Det er bare ett av mange eksempler på at turistbesøk fra utlandet ikke bare kommer reiselivet til gode, men også andre bransjer, sier Krohn Devold.