Base Property og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser.Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver.Ydstebø forklarer det store overskuddet med effektiv drift og lave kostnader, samt at det ikke var noen alvorlige hendelser i løpet av perioden.– Da vi startet høsten 2015 inngikk vi en avtale med Utlendingsdirektoratet på markedsvilkår. Det var skyhøy risiko. Prisen den gang var under det andre kunne levere. Da vi satte i gang estimerte vi at overskuddet ble 30 til 40 millioner kroner. Det ble det dobbelte, forklarer han.På det meste bodde 932 personer på mottaket. Nå står det tomt, og Ydstebø selskap har kjøpt halve bygget.(©NTB)