Litt mer futt i tyske priser

Stiger mer enn ventet i juli.

Næringsliv

Konsumprisene i Tyskland steg 0,4 prosent fra juni til juli, viser tall fra tyske statistikkmyndigheter.På årsbasis var oppgangen 1,7 prosent.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender  mot 0,2 og 1,5 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.I juni var oppgangen i konsumprisene 1,6 prosent på årsbasis.Les mer her.

konsumpriser
tyskland
Nyheter
Næringsliv