Meldingen gjelder to varianter av acetylsalisylsyre – Albyl-E 75 mg «Takeda» og Acetylsalisylsyre 75 mg «Actavis» enterotabletter – skriver Dagens Medisin.I fjor fikk 368.000 pasienter acetylsalisylsyre, og for enkelte grupper vil et avbrudd i behandlingen være svært alvorlig.– Acetylsalisylsyre sammen med en annen platehemmer, er en livsviktig behandling for dem som er blokket og har fått satt inn stent. Avbrudd i behandlingen kan være livsfarlig for disse pasientene, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.– Vi håper grossistene kan skaffe så store forsyninger fra utlandet at alle pasienter kan få behandling og ingen skal oppleve avbrudd, sier Madsen. Han sier det aldri tidligere har vært en potensiell mangelsituasjon som berører mange pasienter her i landet.Apotekene får nå levere ut pakninger fra EU- og EØS-land uten å søke om godkjenningsfritak, men for å unngå hamstring, rådes de til å bare gi ut én pakning per kunde.Medikamentet brukes for å redusere risikoen for at det dannes blodpropper. Det medvirker dermed til å forebygge hjerteinfarkt, hjerneslag og hjerte- og karlidelser. Det brukes også etter visse hjerteoperasjoner for å utvide blodårene eller hindre blokkerte blodårer.(©NTB)