Tall fra det tyske finansdepartementet viser at industriproduksjonen i Tyskland var opp 1,2 prosent i mai 2017, sammenlignet med en revidert oppgang på 0,7 prosent måneden før. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis. Oppdateringen fra Tyskland viser at industriproduksjonen var opp 5,0 prosent på årsbasis, fra en revidert oppgang på 2,8 prosent måneden før.Det var på forhånd ventet en oppgang på 4,0 prosent.