I juli og august vil vi handle mat og drikke for 36 milliarder, anslår Hovedorganisasjonen Virke. Kommuner som tiltrekker seg hyttefolk og turister kan særlig se frem til sommeromsetningen..– Dagligvarehandelen står tradisjonelt for rundt 2/3 av handelens omsetningsøkning i løpet av juli og august. Økt salg av grillmat forklarer mye av dette, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. Grensehandler for 2 milliarderI sommer kommer nordmenn til å svi av to milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Når det gjelder mat og drikke, har Østfold klart lavest omsetning per innbygger, året sett i ett. I 2016 omsatte dagligvarebutikker her for 26 408 kroner per innbygger, drøyt 6000 kroner under landsgjennomsnittet.– Den betydelige grensehandelen går hardt ut over norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, sier Størksen.– I tillegg kommer den digitale grensehandelen som stadig øker, fortsetter hun.