OTIGA Group AS har inngått en endelig avtale om å kjøpe en kontrollerende eierandel i det norske bemanningsselskapet IMO Offshore AS, et selskap lokalisert på Vestlandet med spesialisering innen offshorepersonell.