Konsumprisindeksen i Sverige økte med 1,7 prosent på månedsbasis i juni, ifølge tall fra det svenske statistikkbyrået, Statistiska Centralbyrån. Konsumprisindeksen med faste rentekostnader (KPIF) økte med 1,9 prosent. Det var som ventet, ifølge estimater innhentet av SME Direkt, gjengitt av TDN Finans.På månedsbasis var oppgangen på 0,1 prosent - også det var som ventet. Høyere priser på flybilletter bidro sterkt til prisoppgangen.