I løpet av tre måneder i vår beslagla tollerne i Nord-Norge nesten 3.000 kilo fiskefilet på vei ut av landet. Det største enkeltbeslaget var på 285 kilo, 270 kilo over kvoten for turistfiskere.I dag er det bare enkelte fisketurismebedrifter som leverer tall til Havforskningsinstituttet, og det finnes dermed ingen fullstendig oversikt over hvor mye turistene fisker.Nå har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt en ny forskrift for bedrifter som leier ut båter og fiskeutstyr til turister. Fra 1. januar 2018 må disse bedriftene registrere seg og rapportere fangsten en gang i måneden.For den enkelte fisker økes kvoten fra 15 til 20 kilo fisk for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, mens alle andre turister får kvoten redusert, til 10 kilo. Ordningen med at turistene kunne ta med seg en troféfisk i tillegg til kvoten, blir fjernet. Kvoten skal gjelde for sju dager, i dag gjelder den i 24 timer.(©NTB)