Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår 2017. Det er en økning i volum på 4 prosent og en verdiøkning på 3,7 milliarder kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.- Første halvår er preget av rekordhøye priser for laks. Fortsatt økning i etterspørselen i kombinasjon med redusert tilbud av laks globalt er årsaken til prisveksten, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.- Eksporten av fersk torsk viser sterk vekst, noe som delvis skyldes uvanlige store fersk-landinger utenfor hovedsesongen, men små størrelser på fisken har ført til at gjennomsnittsprisen er redusert sammenlignet med i fjor, sier Aandahl.I juni ble det eksportert 166 000 tonn sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner. Volum falt med 7 prosent, mens verdiveksten var på 471 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med juni i fjor