Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 65,71 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 27, som tilsvarer en nedgang på 5,3 prosent fra uken før. Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 15.795 tonn, som tilsvarer en oppgang på 9,0 prosent fra foregående uke.Eksporten av frossen laks var 182 tonn, mens prisen var 70,25 kroner pr kilo.Prisen er 4,9 prosent høyere enn uken før, samt 13,0 prosent høyere enn i fjor på disse tider. Til sammenligning har prisen på fersk laks falt med 7.4 prosent på årsbasis.