Dommen er den første i sitt slag, og stadfester at Norge kan bestemme reglene og at Kystvakten kan håndheve dem i Smutthullet. Vannsøylen i Smutthullet er fortsatt internasjonalt havområde, men bunnen er delt mellom Norge og Russland, med FNs velsignelse, skriver .– Dette er en veldig viktig dom. Med dette har vi kontroll over Norges del av kontinentalsokkelen i Smutthullet igjen, sier Fause, som var aktor i saken, til kanalen.Det var i juli i fjor at den litauiske fiskebåten ble innbrakt for ulovlig snøkrabbefiske i Barentshavet. Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket i Smutthullet. Skipperen fikk en bot på 15.000 kroner.Da skipperen og rederiet nektet å betale, gikk saken til retten. I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.– Norge har vunnet folkerettigheter over et havområde som er stort, og hvor det antakelig etter hvert finnes milliardverdier som man kan fangste på bunnen i form av snøkrabbe og kongekrabbe, sier Fause.Norge forbød fangst av snøkrabbe i Smutthullet i 2014.(©NTB)