Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene økte med 10,4 prosent i årets to første måneder sammenlignet med samme tid i fjor.Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017, melder. Det er en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med månedene januar og februar 2016. Til sammenligning var veksten fra 1. termin 2015 til samme periode i 2016 bare 3, 8 prosent.Til og med i Rogaland vokser bygge- og anleggsvirksomhetene etter flere år med nedgang. 1. termin 2017 var den andre påfølgende perioden der det ble registrert økt omsetning sammenlignet med tilsvarende periode året før.For hele landet har omsetningen økt mest i oppføring av nybygg, deretter spesialiserte tjenester som elektriker, rørlegger og malerarbeider, mens veksten i anleggsnæringene var ni prosent.