Mer en fire av ti oppgir at det å skape nye arbeidsplasser er den viktigste økonomiske saken før stortingsvalget 11. september, viser rundspørringen fra Opinion.Ikke opptatt av stortingsvalg– Langt flere rangerer det å skape nye arbeidsplasser foran lav arbeidsledighet, økonomisk vekst for Norge og nordmenns personlige økonomi når de blir spurt om å rangere betydningen av disse fire sakene ved årets stortingsvalg, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion til NTB.I undersøkelsen svarer 13 prosent at de innen økonomiområdet er mest opptatt av sin personlige økonomi, mens 19 prosent svarer økonomisk vekst for Norge og 25 prosent svarer lav arbeidsledighet.– Funn gjenspeiler at arbeidsledigheten har falt de siste månedene, og at nordmenn nå ser lysere på utviklingen på arbeidsmarkedet og til norsk økonomi generelt, sier Høidahl.Økonomi viktigSamtidig svarer over halvparten av de spurte at økonomi har svært stor eller ganske stor betydning ved stortingsvalget.Men bare vel én av tre sier de påvirkes av den økonomiske situasjonen i Norge når de bestemmer seg for politisk parti. Én av fem oppgir at de i liten grad påvirkes av den økonomiske situasjonen.– Det er et tegn på at nordmenn har blitt stadig mer optimistiske på vegne av egen og landets økonomi det siste året, og at det er andre saker som har større betydning for partivalg enn økonomi, fremholder Høidahl.