Tilsynsrapport: Seks av ti Nav-kontorer brøt loven

Flere unge ikke får de tjenestene de har rett på, og flere kommuner gir mindre i sosialstønad enn det staten anbefaler, viser et landsomfattende tilsyn med Nav.

Næringsliv

– Tilsynet med sosiale tjenester til ungdom mellom 17 og 23 år dokumenterer alvorlige lovbrudd. I over 70 prosent av de kommunene hvor Fylkesmannen har hatt tilsyn i 2015 og 2016, konkluderes det med at kommunene bryter loven, eller bør forbedre tjenestene, innleder Helsetilsynet konklusjonen i en foreløpig tilsynsmelding med.Den er basert på 72 tilsynsrapporter fra rundt om i hele landet, der det ble undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby «opplysning, råd og veiledning», samt økonomisk stønad.Ifølge Aftenposten ble det totalt avdekket 65 lovbrudd (avvik). Ved Nav i Kongsvinger kommune ble det eksempelvis avdekket to avvik. Et av dem dreide seg om manglende sikring av at henvendelser fra brukere ble identifisert som søknader og gjort til gjenstand for forsvarlig saksbehandling.– Hovedproblemet vårt var å klare å identifisere behov for opplysning, råd og veiledning hos unge brukere som søkte økonomisk hjelp. Tidligere bar vedtakene preg av at fokuset var utelukkende på økonomi. Den tankegangen har vi snudd. I tillegg måtte vi bli bedre til å fatte vedtak, slik at de unge fikk klagemulighet, sier Mai Britt Aasen, Nav-leder i Kongsvinger, til avisen.Et annet sentralt funn i rapportene er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad som er langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det dokumenteres at det er forsvarlig.Nav sentralt opplyser at de er godt kjent med funnene i rapporten, men påpeker at det er kommunene som er ansvarlige for å sikre forsvarlige tjenester.– Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet, og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en epost til avisen.(©NTB)

nav
Nyheter
Næringsliv