Helikoptertypen som styrtet ved Turøy i fjor, hadde svakheter i systemet som kunne avsløre og varsle om feil, ifølge tester utført før ulykken, melder TV 2.13 personer mistet livet da et helikopteret styrtet ved Turøy i Hordaland 29. april i fjor. Havarikommisjonen har konkludert med at årsaken til styrten var brudd i et tannhjul i girboksen.I Super Puma-helikoptrene er det montert magnetplugger som skal fange opp løse metallpartikler som kan stamme fra tannhjul eller andre kritiske deler som er i ferd med å bli ødelagt. Når dette skjer skal det sendes et varsel til pilotene, og helikopteret skal umiddelbart settes på bakken.Ifølgehar en tidligere test utført av Airbus Helicopters avdekket at metalldetektorene kun fanger opp 12 prosent av metallsponet i girboksen.Etter en ulykke med et Super Puma-helikopter i 2009 ble det gitt flere sikkerhetsanbefalinger, blant annet anbefalte den britiske havarikommisjonen å forbedre overvåkingen av hovedgirboksen.TV 2 har forsøkt å få kontakt med EUs flysikkerhetsorgan EASA som godkjenner helikoptermodeller for å finne ut hvorfor de ikke krevde ytterligere tiltak, slik den britiske havarikommisjonen krevde. EASA har ikke svart på dette.I Norge og Storbritannia er begge de to Super Puma-modellene satt på bakken med flyforbud inntil videre.