Capital Economics mener ifølge Bloomberg at jernmalmprisene vil falle mot slutten av 2017 til 50 dollar per tonn, skriver TDN Finans.Prisene vil falle grunnet økende tilbud fra australske og brasilianske gruver.Analysehuset venter også at lavere aktivitet fra Kina, som er verdens største bruker av råvaren, også vil trekke i retning av lavere priser.