Importen av varer i juni utgjorde hele 67 milliarder kroner, 24,6 prosent mer enn i juni i fjor, melder SSB.Eksporten gikk opp med 9,8 prosent og endte på 66,3 milliarder kroner. Dette resulterte i et handelsunderskudd på drøyt 750 millioner kroner. Sist Norge hadde handelsunderskudd, var i 1998.I juni var innførselen av varer hele 13,2 milliarder større enn i samme måned i fjor, viser statistikken over utenrikshandel med varer. Sterk oppgang i noen få hovedvaregrupper er forklaringen: Det var særlig høye verdier for varer som konstruksjoner til oljeplattformer og fly. Eksporten gikk også en del opp, med 5,9 milliarder kroner. Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer. Oppsummert ga dette likevel et handelsunderskudd i juni. Vi må tilbake til desember 1998 for å finne forrige gangen vi registrerte et underskudd i handelsbalansen.
Eksportoppgang for olje og gass
Råoljeeksporten kom opp i 16,4 milliarder kroner i juni. Det utgjør 21,7 prosent mer enn i samme måned i fjor. Et betydelig større volum bidro til å trekke opp verdien, med vedlikeholdsarbeider i juni 2016 som en viktig forklaring. Det ble eksportert 42,9 millioner fat råolje med en gjennomsnittlig pris på 381 kroner fatet. Oppgangen i antall fat var hele 25,3 prosent, mens prisen var 2,9 prosent lavere enn i juni 2016.Det ble eksportert naturgass til en verdi av 11,8 milliarder i juni måned. Dette er en økning på 18,1 prosent. Det ble utført 8,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, opp 8,9 prosent fra juni i fjor.