Sentralbanksjef Janet Yellen uttaler i innledningen til en høring i kongressen onsdag at ytterligere gradvise renteøkninger er nødvendig de kommende årene, melder Bloomberg News ifølge TDN Finans.- Det er alltid betraktelig usikkerhet til økonomiske utsikter. Det er for eksempel usikkerhet om når, og hvor mye, inflasjonen vil respondere på strammere ressursutnyttelse, sier Yellen.I sentralbankens basisscenario vil rentenivået fortsette å støtte jobbvekst og inntektsvekst.Yellen sier at styringsrenten ikke trenger å bli så mye høyere for at rentene holder tilbud og etterspørsel i balanse i økonomien.Videre sier Yellen at faktorer, uten å spesifisere hvilke, som holder den nøytrale renten lav, vil bli mindre over tid, noe som støtter sentralbankens argumenter for videre renteøkninger.Fed venter med å starte slankingen av balansen i år, men størrelsen på balansen når slankingen er ferdig er usikker.