kunngjorde i dag konkursåpning i åtte selskaper. Billi Riv og Bygg AS; Sven Erik Gjersing AS. Nr 1 Ren Group AS. Brugsjordet 1 AS. Herand Landhandel AS; Strand Vidar Services AS; Ulvik Hotel Eiendom AS. Viva Narvik AS.I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.