Avinor: Kan kutte utslippene med 30 prosent

I 2030 kan 30 prosent av alt flydrivstoff være bærekraftig – om politikerne legger til rette for det, mener Avinor.

Det kommer fram i en rapport som rådgivningsselskapet Rambøll legger fram tirsdag under Arendalsuka. Den viser at 400 millioner liter, eller 30 prosent, av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner, kan være bærekraftig innen 2030.– Det er mulig å oppnå 30 prosent utslippskutt ved å satse skikkelig på bærekraftig biodrivstoff, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.Det vil i tillegg kunne skape nye virksomheter og arbeidsplasser i Norge, mener han.Trenger alt av biodrivstoffEn samlet norsk luftfartsbransje har fått utredet hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene. Fornyelse av fly og investering i ny teknologi er de aller viktigste bidragene til lavere miljøutslipp. For å redusere utslippene ytterligere må bærekraftig biodrivstoff erstatte dagens fossile drivstoff.Men om dette skal kunne oppnås, må politikerne på banen, understreker aktørene i luftfarten.– Myndigheter og politikere må legge til rette for en skikkelig satsing på kommersiell produksjon av biodrivstoff i Norge med økonomiske insentiver som virker, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.– Det bærekraftige biodrivstoffet må dessuten gå til luftfarten som i dag ikke har andre teknologiske alternativer, understreker NHO-direktøren, og peker på at biltrafikken har andre alternativer.Han sier politikerne i tillegg må bruke de avgiftene flyselskapene betaler, på miljøtiltak.– Slik oppnår vi et kommersielt marked for produksjon av biodrivstoff til luftfarten så fort som mulig.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også