Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industrien steg 0,4 prosent fra første til andre kvartal 2017, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i forskjellige næringer:
  • Olje- og gassutvinning og bergverksdrift hadde en økning på 0,6 prosent
  • Varehandel hadde en oppgang på 0,5 prosent
  • Bygge- og anleggsvirksomhet hadde en økning på 0,4 prosent
Omsetning og drift av fast eiendom topper indeksen og hadde en økning på 1,5 prosent, etterfulgt av Personlig tjenesteyting som hadde en oppgang på 1,2 prosent.