Med netto utflytting, er det så godt som full stans i befolkningsveksten i Oslo. Bare fødsler bidrar til å holde folketallet i hovedstaden oppe.I forrige kvartal ble det bare 241 flere innbyggere i Oslo, og på slutten av fjoråret var veksten enda lavere. Sist gang det sto like stille var på begynnelsen av 2000-tallet, skriver Aftenposten. I mer enn et tiår har befolkningen vokst raskt, men i fjor var veksten nede i 1,27 prosent.De siste tre månedene har det vært netto utflytting, men 2.537 fødsler bidro til et fødselsoverskudd og sørget for at det altså ble en liten påplussing i folketallet. I utgangen av juni hadde byen 669.060 innbyggere.– Nettoinnvandringen til Oslo er på vei ned. Det er en trend. I tillegg var flyttetapet innenlands spesielt stort i forrige kvartal, men om dette også er en trend, er for tidlig å si, sier seniorrådgiver Anders Falnes-Dalheim i Statistisk sentralbyrå. Han mener det er riktig å si at befolkningsveksten flater ut eller er avtagende.I områdene rundt hovedstaden fortsetter derimot veksten. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tror boligprisene i Oslo kan bidra til at flere flytter til Akershus. Han understreker at trenden internasjonalt er at byene vokser og at det er for tidlig å si om vekstpausen i Oslo blir varig.