Tall fra National Association of Realtors viser at pending home sales-indeksen falt 0,8 prosent fra juni til juli.Juli-fallet betyr at indeksen har falt i fire av de fem siste månedene.Konsensus pekte ifølge Bloomberg mot 0,3 prosent oppgang på månedsbasis.Indeksen er dermed ned 0,5 prosent fra juli i fjor.Juni-oppgangen i salget ble revidert fra 1,5 til 1,3 prosent.Pending home sales er salg av brukte boliger hvor kontrakten er undertegnet, men hvor selve salget ikke er endelig gjennomført og tinglyst.Chicago PMITidligere i dag viste andre tall at Chicago PMI-indeksen kom inn på 58,9 i august, det samme som i juli.Ifølge Bloomberg var det på forhånd ventet en indeks på 58,5.