Dømt til fengsel for innsidehandel

Oslo 19970527: Økokrim - skilt - calling - ringeklokke - ved hovedinngang .Foto: Erik Johansen/Scan-Foto Johansen, Erik

Ole Rettedal, tidligere administrerende direktør i Ståle Kyllingstads investeringsselskap IKM Industri-Invest AS, har fått dommen i rettsaken mot ham.

Ole Rettedal var tiltalt for innsidehandel og «frontrunning» i det børsnoterte selskapet Noreco, og saken mot ham startet 7. juli i Oslo Tingrett. Økokrim mener at han skal ha bedrevet såkalt «frontrunning» den 16. september 2014 ettersom han på vegne av IKM la inn en salgsordre på hele IKMs aksjebeholdning i Noreco, tilsvarende 18,2 prosent av aksjene i selskapet, til en minstepris som var om lag 30 prosent lavere enn gjeldende børskurs.Rett i forkant av IKM-transaksjonen la Rettedal ut 10 millioner Noreco-aksjer for salg på vegne av sitt eget familieselskap Rettedal Prosjekt AS, samt oppfordret «eller på annet vis ansporet» andre i IKMs lokaler til salg av Noreco-aksjer, og det var dette som var grunnlaget for tiltalen.Dømt til fengselRettedal er nå dømt til fengselstraff og inndragning for innsidehandel, mens han ble frifunnet for å ha oppfordret andre til å handle mens han hadde innsideinformasjon. - Retten har lagt til grunn at tiltalte hadde innsideinformasjon da han solgte aksjene, slik tiltalen forutsatte. Domstolen mente imidlertid at tiltalte hadde et kvalifiserende informasjonsfortrinn på et senere tidspunkt enn vi har lagt til grunn, og frifant derfor for tilskyndelsen. ØKOKRIM vil vurdere å anke, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM i en pressemelding.56-åringen er dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 30 dager er ubetinget. I tillegg får hans familieselskap inndratt vel 216.000 kroner. Dommen er ikke rettskraftig, opplyses det. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om syv måneders fengsel og inndragning av opp mot 1,1 millioner kroner. Aktuelt å anke- Vi tar dommen til etterretning og konstaterer at retten langt på vei har lagt Ole Rettesdals forklaring til grunn, sier advokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche, Monica Furustøl til Hegnar.no.Sammen med advokat André Michaelsen utgjør hun forsvarsteamet til Ole Rettedal.- Han fastholder at han ikke hadde innsideinformasjon på det aktuelle tidspunktet, fortsetter hun.- Sånn vi vurderer saken nå er det aktuelt å anke den fellende delen av dommen. Det vil vi ta stilling til i løpet av kort tid, sier Furustøl. Videre poengterer Furustøl at Rettedal ble frifunnet for å ha tilskyndet andre til å handle.- Han er glad for å ha blitt frifunnet på det punktet, sier hun.