Aksjonen ble gjennomført fra fredag til lørdag sist helg.De 220 teinene ble beslaglagt enten på grunn av feil merking eller blokkert og manglende fluktåpninger.– Det er ingen tvil om at det har foregått storstilt direkte fiske etter hummer utenfor sesongen. Dette er helt uakseptabelt og svært skuffende, sier regiondirektør Vidar Ulriksen i .– Det har allerede blitt levert anmeldelser, og flere kommer etter hvert som vi har fått behandlet alle beslagene, forklarer Ulriksen.Han varsler at arbeidet kommer til å bli intensivert til neste år.Fiskeridirektoratet, politiet, Kystvakten og Statens naturoppsyn deltok i aksjonen.Ulriksen minner om reglene – det er lov til å fiske med inntil 20 teiner, med fluktåpning på 80 millimeter. Når hummerfisket er i gang 1. oktober, er det 10 teiner og 60 millimeter fluktåpning som gjelder. Teinene skal være merket med navn og adresse.(©NTB)