Superba-piller - Foto: Aker BioMarine

Foreslår flere krillkonsesjoner i Sørishavet

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår flere konsesjoner krillfiske i Sørishavet.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å utvide antall konsesjoner for fiske etter krill i Sørishavet, går det frem av en melding.Departementet foreslår i høringsnotatet at det utlyses mellom to og fire nye krillkonsesjoner, og ber blant annet om synspunkter på hvor mange nye konsesjoner som bør lyses ut.- Vi mener det er rom - både ressursmessig og økonomisk - for at krillfiskeriene i Antarktis kan bli større. Det handler om norsk næringsaktivitet og tilstedeværelse, og det handler om å høste fra havet på nye måter, sier fiskeriminister Per Sandberg.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også