(
KapitalKapital har, konservativt, anslått deres respektive formuer til henholdsvis 33 millioner kroner for Gro og 33,4 millioner kroner for Arne Olav. Altså over 66 millioner kroner for ekteparet samlet.Les hele saken i siste utgave av Kapital.
): I den siste utgaven av Kapital kan vi lese at Gro Harlem Brundtland og hennes ektemann Arne Olav har blitt rike på først å skrive bøker om seg selv, og så jobbe og være pensjonister i utlandet i mange år med lav til ingen skatt på inntekt og formue til Norge.Hele veien har pengene de har tjent blitt godt forvaltet, trolig av sønnen Knut, som er administrerende direktør i meglerhuset ABG Sundal Collier.Den ferske 2016-ligningen viser, ifølge Kapital, at Gro Harlem Brundtland nå står oppført med en ligningsformue på 22,3 millioner kroner, mens ektemannen Arne Olav har en ligningsformue på 17,9 millioner kroner. Men dette er altså bare ligningsformuen.Ut fra ytterst knappe opplysninger fra Gro Harlem Brundtlands pressekontakt, PR-rådgiveren Jon Mørland, ser det ut som om mye av formuen, trolig over 20 millioner kroner, består av aksjefond.Nest mest verdt er ekteparets enebolig på Bygdøy, der sønnen Ivar nå bor. Kapital anslår at boligen, ved årsskiftet, var verdt ca. 18 millioner kroner. Den tredje største aktivagruppen ved siste årsskifte var aksjer for nær 12 millioner kroner i norske selskaper.- Over disse tyve årene, etter at begge hadde inntekter av sine bøker, har de fortsatt å investere i aksjefond som de aldri i løpet av denne lange perioden har tatt ut penger fra. Fondene er derfor blitt til en betydelig del av samlet formue, heter det fra Mørland i en epost til Kapital.