Høyere sysselsettingsvekst enn ventet

Antall sysselsette i privat sektor i USA økte med 178.000 i juli, viser ferske tall fra ADP Emplyer Services.Det var lavere enn ventet.På forhånd var det ventet en økning på 173.000, ifølge Bloomberg.Tallet fra forrige måned ble imidlertid opprevidert fra en vekst på 158.000 til en oppgang på 191.000.Fredag publiseres de offisielle tallene, non farm payrolls - ofte omtalt som månedens viktigste tall. Her venter Bloomberg 178.000 - ned fra 222.000 i forrige måned.Det er også ventet at ledighetsraten faller fra 4,4 prosent i forrige måned til 4,3 prosent i juli.I privat sektor ventes det antallet nye arbeidsplasser falt fra 187.000 i juni til 175.000 i juli.