Industriproduksjonen stiger i USA

Endelige tall fra Markit viser at innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren i USA kom inn på 53,3 i juli 2017. Indeksen var ventet til 53,2, ifølge Bloomberg-estimater.53,2 var på linje med de foreløpige tallene.ISM-indeksenDe amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM-indeksen) falt til 56,3 poeng i juli fra 57,8 poeng i juni..Indeksen var ventet til 56,4, ifølge Bloomberg-estimater.ISM Prices Paid var 62,0, mot 55,0 måneden før, mens den var ventet til 55,8.ByggeinvesteringerByggeinvesteringene i USA var ned 1,3 i juni 2017, sammenlignet med mai.Det var ventet en oppgang på 0,4 prosent.Utviklingen i byggeinvesteringene i mai ble revidert til en oppgang på 0,3 prosent mot tidligere rapportert uendret.