Knallsterke jobbtall fra USA

Overraskende sterke tall. 

Antall sysselsette i privat sektor i USA økte med 237.000 i august, viser ferske tall fra ADP Emplyer Services.Det var mye høyere enn ventet.På forhånd var det ventet en økning på 185.000, ifølge Bloomberg.Tallet fra forrige måned ble imidlertid opprevidert fra en vekst på 178.000 til en oppgang på 201.000.Fredag publiseres de offisielle tallene, non farm payrolls - ofte omtalt som månedens viktigste tall.