Antall sysselsette i privat sektor i USA økte med 237.000 i august, viser 
.Det var mye høyere enn ventet.På forhånd var det ventet en økning på 185.000, ifølge Bloomberg.Tallet fra forrige måned ble imidlertid opprevidert fra en vekst på 178.000 til en oppgang på 201.000.