I dag kommer det viktige inflasjonstall for både eurosonen og USA. For eurosonen er det flash-estimater for konsumprisindeksen (KPI).I juli var både samlet inflasjon og kjerneinflasjonen 1,3 prosent. Forventningene er ifølge DNB Markets at førstnevnte har steget en tidel, mens sistnevnte har avtatt med det samme til 1,2 prosent.«Dette vil være et viktig tall inn mot rentemøtet neste uke», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.Nordea Markets venter en økning på 1,4 prosent på årsbasis august, opp fra 1,3% forrige måned, men basert på gårsdagens sterkere enn ventede inflasjonstall fra Tyskland og Spania blir ikke meglerhuset overrasket dersom den stiger ytterligere. «Driveren bak oppgangen er økte energipriser, kjerneinflasjonen ventes å holde seg stabil. ECB har i økende grad fokusert på kjerneinflasjonen, så tallene bør ikke endre synet på ECBs pengepolitikk», mener Nordea Markest.I USA kommer det tall for personlig inntekt og forbruk i juli, herunder prisindeksen for personlig forbruk – PCE-deflatoren. Kjernekomponenten av denne, der mat- og energipriser er utelatt, er Feds foretrukne mål for inflasjonen. Det er ifølge DNB Markets ventet at disse kjerneprisene har steget med 0,1 prosent fra juni til juli. I så fall vil årstakten ha avtatt fra 1,5 prosent i juni til 1,4 prosent i juli.«Det kan svekke utsiktene til en renteoppgang i desember noe. Det har nok markedene allerede tatt hensyn til: Ifølge Bloomberg priser markedene inn mindre enn 40 prosent sannsynlighet for at renten økes i løpet av året», kskriver meglerhuset.