Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 18639 Halsavika i Tysvær kommune i Rogaland,Lokaliteten drives av Marine Harvest AS. Prøvesvarene kom tirsdag kveld, og onsdag morgen var Mattilsynet på plass for å ta nye prøver, i tillegg tar Marine Harvest egne prøver, opplyses det.«Marine Harvest har båndlagt anlegget og det er ingen transport av fisk eller utstyr til eller fra anlegget. Nærmeste sjøanlegg er Marine Harvests Ringja som ligger om lag to kilometer unna. Også her blir det nå tatt prøver av fisken», heter det i meldingen.Marine Harvest opplyser til TDN Finans onsdag at de ikke ønsker å gå ut med noen tall knyttet til saken for øyeblikket, og at de venter på svar fra nye prøver før de tar noe videre avgjørelse.