Det er liten grunn til å frykte at den teknologiske utviklingen vil føre til færre arbeidsplasser i norske bedrifter, ifølge et ferskt NHO-barometer. I kompetansebarometeret som legges fram mandag, oppgir et flertall av norske bedrifter at digitalisering og automatisering ikke kommer til å endre behovet for ansatte.– Det kan være et uttrykk for at de ikke ser for seg at arbeidsplasser vil forsvinne som følge av den teknologiske utviklingen, eller at nye arbeidsoppgaver vil oppstå når andre digitaliseres bort, sier Kristoffer Rørstad.Han er seniorrådgiver ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og en av forskerne bak NHOs kompetansebarometer, som er det fjerde i rekken.Nyansert bildeIfølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå kan 900.000 jobber forsvinne de neste 20 årene som følge av at roboter inntar arbeidslivet. Men NHO-barometeret gir et litt annet bilde.– 70 prosent av bedriftene tror de vil ha samme behov for ansatte, sier Rørstad til NTB, men advarer samtidig mot å tolke tallene for langt.– Vi har ikke spurt direkte om dette. Men når vi spør bedriftene hva de ser for seg de neste fem årene, oppgir de et stadig økende behov for folk med kompetanse og utdanning, sier Rørstad.Det er særlig yrkesgruppene fagarbeidere, ingeniører og teknologer som er etterspurt.To av tre bedrifter har allerede tatt i bruk en eller annen form for digitalisering og automatisering, eller planlegger å gjøre det.Vil øke kvaliteten– Her er det interessant å se på hvorfor de gjør dette. Økt kvalitet og konkurranse er den viktigste begrunnelsen. Å spare penger og kutte antall ansatte kommer lenger ned på lista, sier Rørstad.Digitalisering og automatisering vil føre til at noen arbeidsplasser forsvinner, mens andre vil oppstå, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.– Det er veldig positivt at bedriftene svarer at en motivasjon for automatisering og digitalisering er å frigjøre arbeidskraft til å gjøre andre oppgaver i bedriften. Det kan love godt for innovasjonen, mener hun.