USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) steg 3,0 prosent på årsbasis i andre kvartal 2017. Tallet ble dermed oppjustert fra tidligere 2,6 prosent.På forhånd var det ventet en vekst på 2,7 prosent, ifølge Reuters. USA opplever dermed den sterkeste veksten på mer enn to år, melder CNBC.