Professor: Norge har lavere formuesskatt enn de fleste vestlige land

Den samlede skatten på eiendeler utgjorde 2,9 prosent av Norges samlede skatteinntekter i 2015. Tilsvarende andel var 5,6 prosent i gjennomsnitt i OECD-området.

26 av 35 land har etter dette målet høyere skatt enn Norge, skriver Klassekampen.– Det er ikke noe særnorsk å beskatte formuesobjekter. Norge skiller seg ut ved at vi har en skatt på alle typer formuesobjekter, og skatteteknisk er det en god ting, fordi alle likebehandler alle type investeringer. Det fører også til et bredt skattegrunnlag som igjen gjør at satsene kan være lave, sier professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole til avisen.Statistikken fra OECD inneholder alle typer skatt på eiendeler, inkludert arveavgift og eiendomsskatt. Møen mener likevel det er relevant å ha med seg tallene i debatten om den norske formuesskatten.– Fra et investeringssynspunkt er det summen av kapitalbeskatning som er viktig, og Norge vil fortsatt være et investeringsvennlig land med formuesskatt når det samlede skattetrykket er moderat, sier han.Møen understreker at det virkelig særnorske er at vi ikke har noen arveavgift, slik de har i nesten alle andre land i verden.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også