Regjeringen har opprettet et nytt koinvesteringsfond for bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark. Nå ber Innovasjon Norge private investorer om å melde sin interesse.Staten investerer 132,3 millioner kroner i fondet, og private investorer skal delta med minst like mye kapital. - Regjeringen prioriterer Nord-Norge. Nå oppretter vi et fond der staten og private sammen kan investere i unge, innovative bedrifter i landsdelen. Investorene skal bidra med penger, nettverk og kunnskap, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.Investorene velger bedrifteneTanken er at de statlige pengene skal investeres i bedrifter sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene. Innovasjon Norge skal være en passiv forvalter av fondet, og godkjenne investorer på forhånd.   - Fondets struktur krever aktive investorer som vil følge opp bedriftene over tid, og som har nettverket og kjennskapen til aktuelle prosjekter. Vi er på jakt etter private investorer som kan gi unge, innovative bedrifter i de nordligste fylkene langsiktig tilgang til både kunnskap og kapital, sier Pål T. Næss, direktør for Gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge.  Ønsker aktive investorer - Investorene bidrar med penger, nettverk og kunnskap. Staten bidrar med 50 prosent av finansieringen, sier Mæland i meldingen.Fondet gir investorer mulighet til å spre sine investeringer på flere prosjekter sammen med en sterk finansiell partner, og bedriftene kan få mulighet til å fokusere på utviklingen av selskapet i en kritisk fase.Med koinvesteringsfondets øvre ramme på 20 millioner kroner vil det sammen med en privat investor kunne tilføre én enkelt bedrift 40 millioner kroner over flere år. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med, så den totale kapitaltilførselen kan være høyere.