Leder for Sjømat Norges Produksjonsforum, Edmund Broback, sier i en pressemelding at det kun ligger an til små endringer i slaktevolumet de neste ti månedene sammenlignet med i fjor, ifølge TDN Finans.
Det er bare marginale muligheter for at slaktevolumet skal økes, mener organisasjonen.
«Tall fra Produksjonsforum viser at vi gikk inn i august med samme antall fisk som i fjor på den generasjonen - 2016-genrasjonen - som vi primært skal slakte av de neste 10 månedene. Selv om gjennomsnittsvekta på fisken er 1,7 prosent høyere, gir situasjonen svært begrensede muligheter til økte uttak i år utover prognosen på 1 - 3 prosent», heter det i pressemeldingen. Ved utgangen av juli var økningen i slaktevolumet av laks på to prosent, mens det omtrent ikke var noen endring i eksportvolumet, fremgår det av meldingen.- Med normal tilvekst og med mindre vi opplever en forsert utslakting vil det altså tilnærmet være 10.000 tonn ekstra volum laks som skal slaktes før jul, og tilsvarende ekstra volum første halvår 2018. Våre tall viser derfor kun marginale endringer i slaktevolumet de neste ti månedene sammenlignet med året før. Totalt for 2017 opprettholder vi prognosen fra inngangen av året med en økning i slaktevolumet på 1 til 3 prosent, sier Broback.