Solberg: Lærere har taushetsplikt

Statsminister Erna Solberg støtter Listhaugs oppfordring om å melde fra om flyktninger som reiser til hjemlandet, men sier lærere har taushetsplikt.

Næringsliv

Statsminister Erna Solberg peker på at det undergraver asylinstituttet hvis du har fått innvilget beskyttelse i Norge, og likevel kan reise tilbake på ferie. Hun sammenligner Listhaugs oppfordring om å melde fra med å rapportere tjuvfiske og svart arbeid til myndighetene.– Så er det jo noe annet om lærere skal gjøre det, fordi de har taushetsplikt i klasserommet, sier Solberg til NTB.Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa fredag at det bare er når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, at han ønsker at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.– I alle andre sammenhenger har lærere taushetsplikt. Alle barn skal kunne være trygge på at det de sier til læreren sin ikke blir sagt videre, sier han.Det finnes unntak– På prinsipielt grunnlag mener jeg at dersom man har konkrete opplysninger om at folk som har kommet til Norge som flyktning har reist til hjemlandet eller planlegger å reise hjem, bør myndighetene få opplysninger om det, sier Solberg og legger til:– Men det finnes noen ekstremtilfeller, der man for eksempel kan reise hjem på grunn av dødsfall i familien og delta i en begravelse, men det forutsetter at du gir beskjed til myndighetene, sier hun.

erna solberg
lærere
høyre
taushetsplikt
Nyheter
Næringsliv