Detaljomsetningen i Sverige økte med 3,7 prosent på årsbasis i juli, mot en ventet oppgang på 3,6 prosent, melder Bloomberg, ifølge TDN Finans. På månedsbasis økte omsetningen med 0,9 prosent, mot en ventet nedgang på 0,1 prosent, ifølge tall innhentet av SME Direkt. UnderskuddHandelsbalansen utviklet seg i motsatt retning.Ifølge tall fra Bloomberg fikk Sverige et handelsunderskudd på 0,5 milliarder i juli, mot reviderte 5,4 milliarder i juni.På forhånd var det ventet et overskudd på handelsbalansen på 0,8 milliarder svenske kroner.