I Tyskland var detaljhandelen ned 1,2 prosent på månedsbasis i juli, og opp 2,7 prosent på årsbasis, ifølge TDN Finans.På forhånd var det imidlertid ventet et fall på 0,6 prosent på månedsbasis, samt en økning på 2,9 prosent på årsbasis. Også i Spania finner vi litt svakere utvikling enn ventet.I juli økte detaljhandelen med 0,7 prosent på månedsbasis i juli, fra en revidert oppgang på 3,0 prosent i juni.På forhånd var det ventet en økning på 2,2 prosent, ifølge Bloomberg.