Arbeidsledigheten var som ventet uendret på 9,1 prosent i juli i eurosonen.Tyskland har publisert ledighetstall for august, og der falt antall ledige med 5.000, mot et ventet fall på 6.000.Ledighetsraten var som ventet på 5,7 prosent. Italia har publisert ledighetstall for juli, og der steg ledighetsraten til 11,3 prosent i juli, fra 11,2 prosent måneden før.Bloomberg rapporterer at det var ventet en ledighetsrate på 11, 1 prosent i Italia, ifølge TDN Finans.