Verdien av norsk sjømateksport øker

Volumet av norsk sjømateksport faller, men høye priser fører likevel til verdiøkning.

Norge eksporterte 138.000 tonn sjømat til en verdi av 6,7 milliarder kroner i juli. Volumet var fire prosent lavere enn juli i fjor, men høyere priser førte til at eksportverdien økte med 115 millioner kroner eller to prosent, i følge en pressemelding fra Norges Sjømatråd.Så langt i år har Norge eksportert totalt 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av totalt 52,1 milliarder kroner. Volumet er fem prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor, og verdien er åtte prosent høyere.– Juli var en god sommermåned for norsk sjømateksport. Lakseeksporten alene kom på 5 milliarder kroner, som er en økning på 7 prosent fra juli i fjor. Vekst i eksportvolumet av laks i juli kombinert med fortsatte høye laksepriser ga rekord i eksportverdien, sier Paul Aandahl analytiker i Norges sjømatråd i en kommentar til tallene. Ørreteksporten faltMens lakseeksporten hadde en volumøkning på åtte prosent i juli, falt det eksporterte ørretvolumet med hele 61 prosent. Verdinedgangen var på 50 prosent.Hittil i år har Norge eksportert 18.700 tonn ørrret for 1,5 milliarder kroner hvilket tilsvarer e volumnedgang på 56 prosent og verdinedgang på 34 prosent.MakrellFiskearten som opplever størst økning i juli er Makrell. I juli eksporterte Norge 4900 tonn makrell for 73,4 millioner kroner. Det utgjør en volumøkning på 33 prosent og en verdiøkning på 49 prosent fra juli i fjor. Hittil i år er imidlertid volumet fire prosent lavere enn samme periode i fjor, mens verdien er 5 prosent høyere.De største markedene for norsk makrell er Kina og Sør-Korea.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også