31 prosent mener at de har «noe mindre» tid til oppfølging av elevene i dag enn det de hadde for tre år siden. Den samme andelen mener at de har «mye mindre» tid nå enn før. Bare 5 prosent føler at de har fått mer tid til elevene, viser en undersøkelse Respons Analyse har utført for Utdanningsforbundet, skriver Klassekampen.Statssekretær Magnus Thus (H) i Kunnskapsdepartementet mener at regjeringen ikke kan klandres for utviklingen.– Lærerne må selvsagt ha nok tid til å følge opp alle elevene sine. Derfor har det vært viktig for oss å ikke utvide de nasjonale kravene til rapportering, sier han til avisen.Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnopplæringen har gått sammen og satt krav til politikerne om en lærernorm. Kravet er maksimalt 15 elever per lærer de første fire årene av barneskolen og ikke flere enn 20 elever fra femte til tiende trinn.Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rødt har stilt seg bak kravet, som innebærer at det må ansettes 3.000 nye lærere. Arbeiderpartiet støtter deler av den nye lærernormen.(©NTB)