Ivan Kverme

- Det er to ting som vil kunne overraske markedet

Høyst sannsynlig blir dagens rentemøte en ikke-begivenhet, men det kan komme overraskelser.

I dag rettes søkelyset mot Norges Bank som publiserer sin rentebeslutning med pressemelding og pengepolitisk rapport klokken 10:00. Det er knyttet lite spenning til selve rentebeslutningen. 20 av 20 spurte økonomer i en Bloomberg-undersøkelse, inklusive DNB Markets, venter uendret rente på 0,50 prosent.«Spenningen er dermed først og fremst knyttet til hva som skjer med rentebanen, samt hvordan Norges Bank vurderer siste måneders boligprisfall. Når det gjelder rentebanen tror vi endringene denne gangen blir små. De store overraskelsene har uteblitt siden juni både hva gjelder inflasjon, kapasitetsutnytting og impulsene fra det store utland. Den lave renten gjør dessuten sentralbanken mer usikker på virkningen av pengepolitikken», skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i meglerhusets morgenrapport, og fortsetter:«Norges Bank bruker dette som et argument for å gå mer varsomt frem i rentesettingen enten det kommer overraskelser som peker mot høyere eller lavere rente. FRA-rentene ser ut til å samsvare relativt godt med rentebanen fra juni, så hvis den nye rentebanen blir ganske lik som den forrige burde utslagene i rentemarkedet bli relativt små. Det samme gjelder kronekursen»Også Erik Bruce i Nordea Markets mener det er vanskelig å se at Norges Bank skal overraske.«I juni fjernet de nedside risikoen til renteprognosen og anslo flat rente fram til 2019. Først i slutten av 2019 inneholder renteprognosen en full renteøkning. Det er to ting som kunne overaske markedet og det er om Norges Bank gjeninnfører nedsiderisikoen eller spår en betydelig tidligere økning, si en renteøkning i løpet av 2018. Begge ting virker lite sannsynlig. Krona er litt sterkere enn ventet og boligprisen har vær noe svakere. Men at Norges Bank har blitt betydelig mer bekymret for en boligdrevet nedgang, og gjeninnfører nedside risikoen som følge av to måneder med et forsiktig fall i boligprisene virker lite sannsynlig», skriver Bruce.Han mener man også må huske at arbeidsledigheten har falt mer og sysselsettingen økt mer enn ventet.«På den annen side, i juni spådde Norges Bank inflasjon godt under målet i hele prognose perioden og først mot slutten nådde kapasitetsutnyttingen normale nivåer. Det har ikke skjedd noen som skulle endre det synet vesentlig. Inflasjonen har vært om lag som ventet. At Norges Bank med et slikt bilde skulle spå en renteøkning i 2018 virker lite sannsynlig. Så hovedbudskapet blir som sist. Rentene blir på dagens nivå lenge og først i 2019 kommer renteoppgang på agendaen. Det budskapet vil ikke gi store bevegelser i markedet», skriver Bruce.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også