Detaljomsetningen i eurosonen var som ventet ned 0,3 prosent i juli 2017 på månedsbasis.Tall fra Eurosatt viser at på årsbasis var detaljomsetningen opp 2,6 prosent, som var i tråd med forventningene.