Dette mener storbank kan utløse en ny finanskrise

Det er flere områder ved det finansielle systemet som bekymrer strateger i Deutsche Bank.

AP Photo
Næringsliv

Nedtrapping av kvantitative lettelser, potensielle kriser i Kina og Italia, og økende ubalanse i internasjonal handel, er bare noen av farene som kan bidra til en ny finanskrise, ifølge forskning utført av Deutsche Bank, skriver CNBC.Strategene Jim Reid, Nick Burns, Sukanto Chanda og Craig Nicol i Deutsche Bank advarer om at det er «flere områder ved det finansielle systemet som kan utløse en ny finanskrise».Her er noe av det som bekymrer Deutsche Bank:Nedtrappingen av kvantitative lettelserThe Federal Reserve, den europeiske sentralbanken og Bank of England er alle i en prosess hvor de skal trappe ned på kvantitative lettelser. Det vil si, trillioner av dollar som har blitt pumpet ut i økonomien og historiske lave renter, for å nevne noen.Strateger har tidligere advart om betydelige konsekvenser, spesielt med tanke på det høye nivået på globale akitvapriser.- Selv om nedtrappingen står stille som følge av at sentralbanker får kalde føtter eller økonomien blir svakere, vil vi fortsatt befinne oss i en situasjon vi ikke har vært i tidligere, og som presenterer en finansiell ubalanse, har økonomer advart.I tillegg, med renter nær null har sentralbanken kanskje brukt opp alle midlene de har om økonomien skulle befinne seg i en resesjon.Italia og Kina og JapanDeutsche Bank har advart om mer politisk og økonomisk uro i Italia, som er den tredje største økonomien i eurosonen. Det nærmer seg valg, landet har en svak økonomi, og med høy gjeld og et skjørt banksystem, kan dette være oppskriften på en potensiell finansiell krise.Når det gjelder Kina har Deutsche Bank tidligere uttalt at Kina trenger å bevege økonomien fra produksjon og investeringer over til tjenester og forbruk. En prosess som Deutsche Bank mener at innebærer en høy kredittvekst. «Spørsmålet er ikke om kredittboblen sprekker, men når», mener Deutsche Bank ifølge CNBC.Japan har fortsatt store budsjettunderskudd, høy gjeldsgrad, flere eldre mennesker og færre arbeidere. Selv om Japan de siste årene har forsøkt å få opp den lave inflasjonen med ekspansiv finanspolitikk og pengepolitikk, går fortsatt hjulene sakte.Globale ubalanserDet finansielle systemet er mer kriseutsatt på grunn av globale ubalanser drevet av handel, eksport og import. Overskudd og underskudd på handelsbalansen kan gjøre land mer sårbare overfor kapitalstrømmene da beslutningstakere får mindre kontroll over økonomien, påpeker strategene i Deutsche Bank.PopulismePopulisme har økt verden over, med for eksempel valget av Donald Trump og Brexit. Deutsche Bank tror populisme vil fortsatt utgjøre en trussel mot allerede etablerte politiske partier.Aktivapriser«Vi er inne i en periode med økende aktivapriser, som mest sannsynlig er på det høyeste i historien», mener Deutsche Bank og påpeker at det alltid er en risiko for en korreksjon i prisene som kan rokke ved det finansielle systemet.BrexitSelv om strategene i Deutsche Bank tror at EU og Storbritannia vil komme til enighet, så vet man fortsatt ikke hvilke konsekvenser Brexit vil gi, påpeker de.

finanskrise
deutsche bank
brexit
populisme
globalisering
Nyheter
Næringsliv